Договір публічної оферти

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами й підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з “Центр Відродження «MIRA»”.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Управління сайтом https://www.miracenterrevival.com/  (далі – «Сайт»), сторінкою в соціальній мережі Instagram, клієнтськими чатами, програмами згідно переліку наведеному в Додатку 1 «Перелік актуальних програм та способів оплати» (далі – «Програма»/ «Програми») здійснюється фізичною особою-підприємцем Маміна Мирослава Романівна, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (далі – «Виконавець»).Даний Договір публічної оферти (далі – «Оферта», «Договір») являє собою офіційну відкриту пропозицію Виконавця укласти Договір про надання Інформаційних консультаційних послуг шляхом акцепту даної Оферти на Сайті, або через клієнтський чат.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій і визначень, які використовуються в цьому Договорі.

1.1.1. «Сайт» – веб-сторінка, розташована на доменному імені:  https://www.miracenterrevival.com/ і керована Виконавцем, включаючи сукупність всієї розміщеної на Сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів Сайту. Термін «сайт» охоплює посилання на інші відкриті чи закриті веб-ресурси на яких розміщуються Виконавцем матеріали онлайн курсу.

1.1.2. «Договір», «Оферта» – документ, опублікований на Сайті в мережі Інтернет та закріплений у клієнтських чатах, який регулює відносини між Користувачами, Замовниками і Виконавцем в процесі надання Інформаційних консультаційних послуг.

1.1.3. «Виконавець» – уповноважена особа, яка особисто або із залученням спеціалістів здійснює контроль над даним Сайтом, клієнтськими чатами і пропонує необмеженому числу осіб (Користувачам) надання Інформаційних консультаційних послуг та реалізує ту чи іншу обрану Замовником програму.

1.1.4. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту та до клієнтських чатів, яка використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет.

1.1.5. «Замовник» – Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем (споживачем) Інформаційних консультаційних послуг за цим Договором.

1.1.6. «Інформаційні консультаційні послуги» – надання Виконавцем доступу Замовникам до комплексу спеціальних онлайн-програм або реалізація тієї чи іншої розробленої Виконавцем програми наживо (офлайн), провеження практик, терапій, трансформаційних ігор тощо у спосіб визначений Виконавцем.

1.1.7. «Адміністративно-організаційні послуги» - частина організаційного етапу програми, яка включає інформування в клієнтських чатах, супровід клієнта до та підчас здійснення умов даного Договора.

1.1.8. «Програмне забезпечення», «ПО» – Інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome і аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається.

1.1.9. «Telegram», «Viber», «Whatsapp»/Клієнтський чат у відповідній програмі  – система миттєвого обміну повідомленнями, що дозволяє здійснювати обмін текстовими, графічними, аудіо та аудіовізуальними повідомленнями, а також файлами інших форматів.

1.1.10. «Авторські права» – розроблені Виконавцем програми, унікальні методичні матеріали, відеоматеріали, таблиці та креслення, будь-яке інше відтворюване і невідтворюване наповнення програми, яке використовуються під час реалізації тієї чи іншої програми є власністю ФОП Маміна Мирослава Романівна, і не може відчужуватися третім особам без письмового дозволу власника.

1.1.11. «Конфіденційна інформація» – особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, місце проживання) учасників навчання та інших осіб, які задіяні у навчанні.

1.1.12. «Передоплата» – забезпечувальний платіж, а саме грошова сума, що сплачується Замовником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання.

1.1.13. «Акцепт» – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.1.14. «Програма» – послуга, що надається Замовнику, через діяльність Виконавця з надання (передачі) Замовнику певного визначеного матеріального чи нематеріального блага передбаченого тією чи іншою обраною Замовником програмою, що здійснюється за індивідуальним побажанням Замовника для задоволення його особистих потреб.

1.1.15. «Ретрит» – послуга, яка передбачає проведення колективної практики, а саме серії духовних, психотерапевтичних, гіпнотичних та арт-терапевтичних, аромо-терапевтичних, звуко-терапевтичних тощо практик протягом визначеного програмою часу, що виконуються лише за участі Виконавця.

1.1.16. «Публічні виступи/Офлайн зустрачі» у тому числі офлайн-зустрічі, трансформаційні ігри та онлайн-зустрічі – послуга, яка передбачає проведення Виконавцем індивідуальних лекцій/ігор/практик за домовленістю із Замовником, в будь-якому узгодженому сторонами місці (місто, країна і/або інтернет-платформі), за узгодженою сторонами темою, деталі подаються на сайті.

1.1.17. «Курс» – сукупність навчальних модулів (відеоматеріалів) певного напрямку в межах психотерапевтичної, трансформаційної та арт-терапевтичної, аромо-терапевтичної, звуко-терапевтичної тематики, які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.1.18. «Індивідуальна консультація/терапія/практика» – спільна робота спеціаліста і Замовника, спрямована на вирішення психологічних проблем, внутрішнього конфлікту, створення сприятливих умов для позитивних змін, подальшого розвитку особистості. Основна мета – поліпшення якості життя людини, корекція відносин. Досягнути такого результату вдається завдяки взаємній співпраці спеціпліста з клієнтом. В основі ефективної роботи – взаємна повага і довіра, рівність і відкритість.


1.2. Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення – в їх звичайному розумінні.

2. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

2.1. Особа (Користувач), яка здійснила акцепт оферти, набуває всіх прав і обов'язків Замовника в порядку ст. 638 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України»). Акцепт цієї Оферти здійснюється у два етапи: заповнення всіх даних онлайн форми у тому числі за допомогою клієнтських чатів та погодження із цим Договором та «Політикою конфіденційності», що здійснюється у спосіб обумовлений сторонами зокрема після усної і/або письмової згоди і/проведення гарантійного платежу чи повної оплати.

2.2. Ухвалення цієї Оферти означає, що Замовник повністю ознайомлений з умовами цього Договору, зокрема правами і обовʼязками сторін, «Політики конфіденційності», правилами проведення оплати, специфікою функціонування Сайту і володіє усією достатньою інформацією про обрану програму, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є платне надання Замовнику інформаційних консультаційних послуг, послуг з проведення Програми/Програм згідно переліку у відповідності до вибору Виконавця, засобами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти в інтерактивному очному і/або онлайн форматі (дистанційно) за винагороду, що виплачується Замовником на користь Виконавця.

3.4. Виконавець на свій розсуд визначає і розміщує на Сайті різні варіації комплексу інформаційних консультаційних послуг (Програм), які можуть відрізнятися за обсягом, наповненням, строками і вартістю. Актуальні і доступні для замовлення курси, їх варіації, формати, вартість розміщені на Сайті.

3.5. Посилання на чат Telegram надсилається Виконавцем на електронну пошту Замовника або у особистий обліковий запис в Telegram, Viber, WhatsApp, які були вказані під час замовлення тієї чи іншої Програми.

4. СТРОК І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Строк та деталі надання Послуг за цим Договором обумовлюються специфікою і особливістю обраної і оплаченої Замовником програми. Такі відомості можуть розміщуватися Виконавцем на Сайті в інформаційному блоці «Розвиток» доступних для замовлення курсів, ретритів, трансформаційних ігор та індивідуальних консультацій.

4.2. Надання послуг за цим Договором починається з моменту здійснення повної оплати вартості програми Замовником.

4.3. Графік проходження програм, встановлюється Замовником самостійно або за погодженням сторін, або Замовник приєднується до Програми у встановлений Виконавцем час і місці. Для максимального досягнення ефективності впровадження програми Виконавець не рекомендує відступати від встановленого плану.

4.4. Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач сплатив бронь програми (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві.

4.5. Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. 

4.6. У деяких випадках дозволяється перенесення частини вартості програми на депозит у відповідності до Додатку 1.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. надати Замовнику повністю оплачені останнім Послуги відповідно до цього Договору за умовами обраного курсу;

5.1.2. в порядку виконання Договору і в рамках термінів надання Послуг забезпечити Замовнику персональний доступ до програми і необхідної інформації онлайн чи офлайн. Доступ до закритого розділу сайту на якому знаходяться матеріали курсу, програми забезпечується Виконавцем після повної оплати Послуги в порядку, визначеному цим Договором;

5.1.3. надати в інтерактивному очному і / або онлайн форматі (дистанційно) інформаційно-консультаційні послуги, які передбачені обраною і сплаченої Замовником програмою;

5.1.4. здійснювати зворотний зв'язок з Замовником, якщо такі положення передбачені обраним і сплаченим Замовником курсом;

5.1.5. суворо зберігати в таємниці будь-яку особисту і / або конфіденційну інформацію, отриману від Замовника при наданні Послуг за цим Договором відповідно до захисту персональних даних та професійної етики Виконавця;

5.1.6. дотримуватися вимог законодавства України, в т.ч. що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів і Замовників.


5.2. Виконавець має право:

5.2.1. змінювати в односторонньому порядку наповнення закритого розділу сайту, форму проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, а також змінювати і доповнювати зміст інформації для Замовника;

5.2.2. в процесі надання Послуг Замовнику давати спеціалізовані рекомендації щодо виконання завдань, передбачених курсом, програмою, а також щодо додаткових дій, які дозволяють збільшити ефективність та досягається за допомогою впровадження результатів програм;

5.2.3. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без попереднього узгодження з Замовником або будь-якого іншого повідомлення;

5.2.4. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором;

5.2.5. в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках і порядку, передбачених цим Договором.


5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. оплатити Послуги на умовах та в порядку цього Договору;

5.3.2. прийняти в міру виконання Послуги Виконавця відповідно до положень цього Договору;

5.3.3. проявляти повагу до Виконавця, інших Користувачів і Замовників;

5.3.4. не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів програм Виконавця, забезпечувати повну конфіденційність;

5.3.5. не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати/обмінювати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать Виконавцю та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання, допустимим лише коротке фрагментарне поширення інформації в соціальних мережах у якості відгуку про послугу. При порушенні цього положення, Замовник несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України;

5.3.6. при оформленні замовлення на Послуги надати Виконавцю за допомогою заповнення форм або надати за вибором актуальну і правдиву інформацію в довільній формі, необхідну для здійснення зв'язку з Замовником в рамках надання послуг за цим Договором, а саме: прізвище та ім'я, посилання на обліковий запис в Instagram або Telegram, Viber, WhatsApp, контактний номер телефону, електронну пошту, іншу необхідну інформацію.


5.4. Замовник має право:

5.4.1. отримати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного виконання Послуг, передбачених офертою.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем, і доступних до замовлення, вказується у Додатку 1 до даного Договору і/або повідомляється Користувачу/Замовнику в особисті повідомлення у Telegram, Viber, WhatsApp або на електронну пошту, і може бути змінена Виконавцем на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування чи відправки повідомлення Користувачу/Замовнику і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової вартості.

6.2. Оплата інформаційних консультаційних послуг проводитися Замовником в формі передоплати і оплати решти вартості і/або в розмірі 100% від вартості Послуг на банківський рахунок Виконавця або через систему електронних платежів Фінансового агента, якщо такою користується Виконавець, впроваджену на Сайт. У разі користування послугами Фінансового агента, до процедури оплати застосовуються правила, визначені таким Фінансовим агентом.

6.3. Замовник та/або Користувач сайту за індивідуальним погодженням з Виконавцем, можуть (-е) здійснювати оплату послуг з розстрочкою платежу. У такому разі Замовник здійснює оплату у відповідних визначених Виконавцем частинами.

6.4. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у повному обʼємі.

6.5. За умови вибору програми, де Замовник спочатку вносить забезпечувальний платіж  у розмірі, який зазначений у клієнтському чаті, на сайті, тощо, решту оплати за відповідну програму Замовник здійснює відповідно до умов, які зазначені у Додатку 1 або відповідно до умов викладених у клієнтському чаті.

6.7. Після передплати або оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник сплатив передплату за послуги, що є частиною оплати за програму і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовнику.

6.8. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами.

7. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. Повернення грошових коштів Виконавцем здійснюється за заявою Замовника, спрямованою на адресу електронної пошти Виконавця, вказаної в клієнтському чаті, не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку надання Інформаційних консультаційних послуг.

7.2. Повернення коштів сплачених за програму «Ретрит Закордонний» розглядається в кожному випадку окремо і можливе за умови звернення на електронну адресу Виконавця в розумні строки, Виконавець залишає за собою право відмовити у поверненні коштів.

7.3. Кошти за онлайн програми не повертаються.

7.4. Якщо Замовник замовив Інформаційну консультаційну послугу/програму, реєстрація на яку здійснюється при повній оплаті її вартості, не скористався послугою та не попередив за 14 календарних днів до моменту надання послуги про неможливість скористатися Інформаційною консультаційною послугою/програмою у строк, обраний сторонами, послуга вважається наданою. У такому разі, грошові кошти Замовнику не повертаються.

7.5. Якщо Замовник попередив за 14 (чотирнадцять) календарних днів до моменту надання послуги про неможливість скористатися Інформаційною консультаційною послугою у строк, обраний сторонами, Замовнику повертається вартість послуги за вирахуванням збору на адміністративно-організаційні послуги або надається можливість перенести момент надання послуги на інший день, який погоджується сторонами тільки за наявності такої можливості у Виконавця.

7.6. Рішення про повернення або про відмову в поверненні коштів приймається Виконавцем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання відповідної заяви Замовника, кожен випадок розглядається індивідуально.

7.7. Грошові кошти повертаються на рахунок Замовника, з якого здійснювалась оплата послуг, або інший рахунок, вказаний Замовником, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після прийняття рішення про повернення.

7.8. Заяви про повернення грошових коштів, спрямовані Виконавцю після завершення надання Інформаційних консультаційних послуг не розглядаються.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.


8.2. Договір може бути розірваний між Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також:

8.2.1. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення умов даного Договору, прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на розміщення його курсів й складові їх матеріалів. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

8.2.2. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення правил поведінки в процесі отримання Послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, образу інших Замовників та/або Користувачів онлайн курсу. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися:- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом.- на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать ФОП Маміна Мирослава Романівна.- Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у ФОП Маміна Мирослава Романівна.


10.2. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.


10.3. Виконавець може стягнути компенсацію у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп. з Замовника або Користувача за кожний виявлений випадок:

10.3.1. порушення прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця, а саме: неправомірне та/або незаконне розміщення/поширення/продаж/обмін програм, онлайн матеріалів, в тому числі частини або складових матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, які були отримані Замовником або Користувачем під час проходження програми.

10.3.2. створення подібних/схожих програм, онлайн матеріалів, в тому числі частин або складових матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, які були отримані Замовником або Користувачем під час проходження програми.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Виконавець звільняється від виконання своїх зобов'язань в результаті дії непереборної сили: стихійних явищ (землетрус, повінь тощо); визначених заборонних заходів держави, а також обставин суспільного життя: військових дій, заборон в зв'язку з воєнним станом, пандемії, епідемії, великомасштабних страйків і так далі, тобто таких явищ, вплив яких відбувається ззовні і невідворотний.

11.2. Недійсність окремої частини Договору не має наслідком недійсності інших його частин або Договору в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини.

11.3. Актуальна версія Договору публічної оферти знаходиться на Сайті або його вкладеннях за адресою в мережі Інтернет: https://www.miracenterrevival.com/ .

11.4. Всі пропозиції або питання за цим Договором слід повідомляти за зворотнім зв’язком, розміщений на веб-сторінці Сайту.

11.5. Текст оферти викладено українською мовою.

Текстовий документ та Додаток 1.